home | contact | sitemap | disclaimer

3hoog Leuven : Party center

A party with a view
print

Historiek site

Kunstenaarskoppel Piron Vanhumbeeck
Van 1927 tot 1969 woont het kunstenaars-echtpaar Van Humbeeck-Piron aan de Mechelsevest. Eerst bouwt het vooraan naar de plannen van architect Theo van der Straeten de "Witte Villa", met witgekalkte muren en rondboogdeuren en -vensters onder een speelse combinatie van scherpe pannendaken.

Reeds enkele jaren later, in 1933, bouwt het echtpaar lager in zijn tuin, naar het ontwerp van architect Louis Mispelter, een ”nieuwe woning in een resoluut kubistisch-modernistische" stijl, gelanceerd door het Bauhaus in Duitsland. Op het benedenverdieping situeert zich de bediendenwoonst en op de eerste verdieping een woonappartement. Op de tweede verdieping bevindt zich het atelier met tot veranda omgebouwd dakterras met fraai stadspanorama. Het "Blokhuis" (nu genaamd Bauhaus) is een typisch product van de modernistische architectuur in België.

In 1961 wordt in de hellende tuin een “Museum” gebouwd met drie expositiepaviljoenen, in laagbouw, trapsgewijs opgesteld langs een centrale trapgalerij naar het ontwerp van Victor Gaston Martiny, hoofdarchitect van de provincie Brabant. Het museum wordt in 1973 door het echtpaar aan de provincie geschonken.

De drie gebouwen zijn typerend voor de opeenvolgende stijlperiodes van de Belgische architectuur in de twintigste eeuw en uniek in de Leuvense context, gelegen in een park dat aangelegd werd door de provinciale tuinbouwschool naast dit domein gelegen.

Zowel de Witte Villa als het Bauhaus werden opgerenoveerd en gebruikt als vergader- en feestruimtes. Sinds 2009 staat 3hoog Leuven bekend als party & meeting center. In de toekomst zal 3hoog Leuven het 'Museumgebouw' onder handen nemen.


locatie Witte Villa Bauhaus Museum